donderdag 29 januari 2009

Problemen bij N

Na een aantal problemen met de borstvoeding dachten we dat we het probleem gevonden hadden: een te kort tongriempje. Deze morgen bij dr Stevens (een kinderarts die ook lactatiekundige is) tongriempje geknipt, maar waarschijnlijk is dit niet het probleem. Ze komt absoluut niet genoeg bij. Het is niet dramatisch, maar ze moet zich wel herpakken. Ze komt nu 125g bij per week en dat zou er minstens 180 en nog beter 200 moeten zijn. Dus dat wordt afkolven en per dag 100cc bijgeven, verdeeld over 5 voedingen.

En deze namiddag bij K&G is de hoortest voor de 2e keer mislukt. Het rechteroor is 2x in orde, het linkeroor 2x niet. Dus we worden naar het revalidatiecentrum voor gehoorstoornissen gestuurd voor verder onderzoek, dus weer allerlei gehoortesten zoals we bij M gehad hebben.

zondag 18 januari 2009

Lachen

N is vorige woensdag 5 weekjes geworden. En rond deze periode komen de eerste bewuste lachjes. Zo ook bij N. En sindsdien is het een echt lachebekje geworden. Haar broers krijgen een glimlachje, haar mobieltje ook. En bij mama en papa tovert ze haar mooiste glimlach op haar gezicht.

"Recht op zorg"

De Pinte, 15 september 2008
Aan de persoon met een handicap, zijn ouders en sympathisanten,In het hierbij gevoegde verzoekschrift, gericht aan de Vlaamse Regering, leest U waarom de gebruikers en hun ouders een petitie organiseren.
De persoon met een handicap werd en wordt stiefmoederlijk behandeld door de Vlaamse Regering. Ondanks haar uitdrukkelijke belofte bij het begin van de legislatuur in 2004 om te de wachtlijsten definitief weg te werken tegen 2009 is de toestand alleen verergerd. De wachtlijsten worden steeds langer en langer, getuige hiervan volgende cijfers : in 2004 waren er 11.000 wachtende, in 2008 zijn er bijna 14.000.
Een refrein dat men voor de persoon met een handicap tot treurnis toe blijft herhalen is de budgettaire beperking. Met andere woorden het nu toegekende budget voor de gehandicapte persoon mag, hoewel het kan, onder geen beding verhoogd worden. Dit in schril contrast met de overschotten waarover de Vlaamse Regering beschikt en niet weet wat ermee te doen. Herinner U de pogingen van Vlaamse Minister van Financiën en Begroting om de 600 miljoen euro overschot in 2007 toch maar een bestemming te geven. Wie er in dit verband toen niet vernoemd werd, waren de meest kwetsbaren van onze maatschappij.
Om dergelijke miskenning in de toekomst te voorkomen eisen de gebruikers en hun ouders “ Recht op zorg” zoals omschreven in het verzoekschrift.
Om deze eis te verwezenlijken vragen we aan alle gebruikers, ouders, familieleden en andere sympathisanten die meevoelen met het onrecht dat de persoon met een handicap wordt aangedaan en niet akkoord gaan met het huidig gevoerde beleid, deze petitie te ondertekenen.
De petitie wordt toegestuurd aan alle voorzitters van gebruikersraden en oudercomités van voorzieningen, aan de gebruikersorganisaties met het verzoek deze aan hun leden en andere geïnteresseerden voor te leggen. Ze kunnen schriftelijk ondertekend worden of ook elektronisch op de website ‘
www.rechtopzorg.be‘.
De ondertekende formulieren kunnen gestuurd worden naar Postbus 60 - 9840 De Pinte
De petitie zal in maart-april 2009 overhandigd worden aan de overheid. De datum en de wijze waarop zal worden medegedeeld.
Voor meer info over de actie kan men terecht bij ondergetekende.
Hopend dat door deze actie de overheid eindelijk overtuigd wordt om de dringende en noodzakelijke maatregelen te nemen ten behoeve van de personen met een handicap verblijven we met een welgemeende groet.
In opdracht van de initiatiefnemende ouders,
Van Dorpe Roger

http://www.rechtopzorg.be/default.aspx

Onderteken deze petitie, want onze kinderen hebben dit nodig!

zondag 11 januari 2009

Play doh

Sinds deze zomer is er niet meer met de play doh gespeeld. Hoofdzakelijk omdat de plasticine regelmatig in de mond belandde. Maar op het laatste teamgesprek werd duidelijk dat M in de klas heel flink knutselde met de klei en niets in de mond stak.
En ja hoor, M en J hebben heel flink gespeeld. Bolletjes, slangen, slakken, pannekoeken,... maken was echt wel leuk. En ook mama heeft genoten van het samen spelen (zonder ruzies) van haar 2 grote jongens.

1 maand

Ons poppemieke is nu al 1 maand oud en haar grote broers hebben haar direct in hun hart gesloten. Het is echt zo schattig om te zien hoe ze haar zoentjes geven, aaikes geven, haar op schoot willen pakken, met haar 'spelen',...
Ze heeft echt 2 super-grote-broers!

woensdag 7 januari 2009

Paardrijden en de kou

Vandaag kon ik eindelijk nog eens paardrijden samen met M. Tijdens de zwangerschap mocht ik vanaf ongeveer 22 weken niet meer rijden, maar M heeft wel nog met papa, of 1 van de oma's gereden. Voor mij was het genieten. Nooit gedacht dat ik het duorijden zo zou gemist hebben. Enkel M vond het minder leuk. We waren goed gestart. Maar omdat het in de piste maar 2° was, was de pret er na 20 minuten wel af voor M. Hij kan moeilijk tegen de kou en was het dus beu.
Hopelijk is de koudegolf vlug voorbij en kunnen we weer allebei genieten van het duorijden.

zondag 4 januari 2009

Het nieuwe jaar ingezet...

... en dat moet gevierd worden. Dus stonden er heel wat uitstapjes op het programma de afgelopen dagen. Leuk, maar ook heel vermoeiend. Dus de crash is dan ook niet uitgebleven. Gelukkig hebben de kindjes ons toch nog beloond met een paar goeie nachten, zodat we vandaag toch nog een receptie konden meepikken.
In onze straat werd de glühweinavond omgetoverd in een nieuwjaarsreceptie. Lekkere cava of fruitsap (en cola of limonade voor de kindjes), wat hapjes, een feesttent en 2 korfjes vuur, en meer is er niet nodig. De beste wensen werden uitgewisseld met de buren, de kinderen speelden samen (of staken kattekwaad uit),... Het was gezellig.